top of page

SPORTMASSAGE OPLEIDING

Start cursus

20-09-2021

Eind cursus

1-06-2022

Lesdagen

28 praktijkavonden

2 avonden examentraining 

Doelgroep

Iedereen die aan de slag wil als sportmasseur maar ook als aanvulling voor: fitnessinstructeurs, personal trainers, fysiotherapeuten & oefentherapeuten. 

Aantal deelnemers

maximaal 25

Cursusgeld

€1.370,-

WAAROM DE SPORTMASSAGE OPLEIDING?

De vraag naar opgeleide sportmasseurs groeit enorm, sportmassage is namelijk niet meer weg te denken uit de sportwereld. Als sportmasseur kan je een eigen praktijk beginnen, daarnaast is het volgen van deze opleiding een aanvulling op de kennis en het dienstenpakket van fysiotherapeuten. Het preventief behandelen en daarmee voorkomen van blessures is in opkomst. Door het volgen van deze opleiding speel jij als beginnend of volwaardig therapeut helemaal in op de laatste trends. Als je slaagt behaal je het diploma Sportmassage.

WAARUIT BESTAAT DE SPORTMASSAGE OPLEIDING?

Om jou op te leiden tot een vakbekwame sportmasseur bestaat onze opleiding uit de volgende vakken:

 • Anatomie 

 • Bewegingsleer

 • Fysiologie 

 • Inspanningsfysiologie en trainingsleer

 • Theorie Massage 

 • Praktijk Massage

 • Anamnese

 • Inspectie

 • Functietesten

 • Tapen en bandageren

 • EHBSO (Eerste Hulp bij Sport Ongevallen)

 • Reanimatie en AED

WAT KAN IK VERWACHTEN VAN DE OPLEIDING?

Voor de sportmassage opleiding zijn geen instroomvereisten vastgesteld. Wij hanteren een didactische werkwijze. De opleiding is opgebouwd uit 28 praktijkavonden en 2 avonden examentraining. De studiebelasting is gemiddeld 7 uur per week. 

 

Wil jij meer informatie over het lesrooster ontvangen? Neem contact met ons op.

CERTIFICATEN

Ons doel is jou op te leiden tot een startbekwaam sportmasseur. Gedurende de opleiding behaal jij tevens het certificaat reanimatie en AED. Deze opleiding sluit je af met een diploma en certificaat.  

Examen

Het examen Sportmassage bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Als je slaagt behaal je het diploma Sportmassage. Het examen Sportmassage van ACE Algemeen Centrum van Examinering is gelijkwaardig aan het examen Sportmassage van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage. Je kunt met je diploma Sportmassage lid worden van hét moderne platform voor masserend Nederland: Masseurs Netwerk Nederland.  Je kunt je ook met je diploma Sportmassage van ACE aanmelden als lid bij het NGS.

Certificaat 

Wil je geen officieel examen doen, dan kan je de opleiding afsluiten met een certificaat. Je kunt een certificaat aanvragen en ontvangen als je minstens 80% van de lessen hebt gevolgd en de docent je voldoende bekwaam acht om het geleerde in de praktijk toe te passen. 

7DM23835.JPG

LEERMIDDELEN

 • Cursusboek Sportmassage Moventes opleiding

 • Sesam atlas van de Anatomie (deel 1)

 • Sportverzorgingspakket

 • Online tool “examentraining theorie-examen"

 • Online tool “handgrepen en demonstraties sportmassage”

 • Reanimatiecertificaat

 • Online oefenexamen theorie-examen anatomie, fysiologie en sportmassage ter voorbereiding op het theorie-examen voor het behalen van het ACE diploma Sportmassage

 • Proefexamen theorie op schrapkaarten zoals gebruikt bij het officiele theorie-examen

"Kies voor kwaliteit, kies voor Moventes Opleidingen!"

bottom of page