top of page

PRIVACY VERKLARING

 1. Deze privacyverklaring is van Moventes Training en Opleidingen b.v., kantoorhoudende Boerhaaveweg 42, 3401MN IJsselstein. We hebben deze privacyverklaring geschreven om je uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en welke keuzes je hebt. We gebruiken die informatie alleen als daar een gerechtvaardigde grondslag voor bestaat. We doen ons best om het zo helder en eenvoudig mogelijk uit te leggen. Vragen en opmerkingen over dit beleid kan je stellen aan de verwerkingsverantwoordelijke voor het bewaken van de privacy van persoonsgegevens bereikbaar via het secretariaat van Moventes Opleidingen opleiding@moventes.nl

 2. Moventes Opleidingen hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar klanten. Moventes Opleidingen verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming wat dat betreft stelt.

 3. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op grond van het uitvoeren van een overeenkomst. De overeenkomst bestaat uit het leveren van scholingen en hieraan gerelateerde nevendiensten. We proberen zo min mogelijk gegevens van jou vast te leggen. Vraag je bijvoorbeeld een brochure aan, dan leggen we alleen je naam en mailadres vast. Wil je een persoonlijk adviesgesprek, dan vragen we je naast je naam en je mailadres ook naar je telefoonnummer om zo een afspraak te kunnen maken. Bij het inschrijven voor een scholing vragen we je naar je naam, voorletters, adres, mailadres en telefoonnummer. Wij slaan de persoonsgegevens op in een beveiligde portal (cloud omgeving van Microsoft).

 4. De persoonsgegevens worden uitsluitend intern gebruikt door Moventes Opleidingen. Gegevens worden niet zonder toestemming van betrokkenen doorgegeven aan een (inter)nationale organisatie al dan niet binnen of buiten de EU, tenzij Moventes Opleidingen gehouden is op grond van een wettelijke verplichting persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 5. De bewaartermijn van de gegevens is 7 jaar.

 6. Je hebt te allen tijde recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens, voor zover wettelijke bepalingen dat recht niet beperken.

 7. Een eventuele klacht over de uitvoering van de privacyregelgeving kan worden ingediend bij de verwerkingsverantwoordelijke bereikbaar via het secretariaat van Moventes Opleidingen opleiding@moventes.nl

 8. Door middel van het bezoeken van www.moventesopleidingen.nl  of door jouw inschrijving voor een scholing of een gerelateerde nevendienst ga je akkoord met deze privacyverklaring en geef je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 9. Moventes Opleidingen maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering.

 10. Moventes Opleidingen verkrijgt geen gegevens van andere organisaties.

 11. Moventes Opleidingen behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.moventesopleidingen.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.moventesopleidingen.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. Bezoek voor alle wijzigingen regelmatig www.moventesopleidingen.nl

bottom of page